آب مهمترین ماده مغذی برای گربه ها است. اگرچه گربه ها نسبت به سگ ها بهتر با کمبود آب کنار می آیند. گربه ها می توانند آب بدن خود را با تغلیظ حداکثری ادرار در حالت حداقلی نگهدارند. با این حال در صورتی که آب مورد نیاز آن ها تامین نشود گربه ها نیز دچار کم آبی و مرگ می شوند. به طور کلی گربه ها به ازای هر کیلو کالری انرژی مورد نیاز باید حداقل 1 میلی لیتر آب مصرف کنند. به بیان دیگر اگر یک گربه 200 کیلوکالری انرژی در روز نیاز داشته باشد باید حدود 200 میلی لیتر آب در روز مصرف کند. بیشتر غذاهای خانگی درصد آب مناسبی دارند و درصورتی که گربه از غذای خانگی برای تغذیه استفاده کند نیاز به آب مصرفی اضافی ندارد.